Tracking

Sledování a vyhodnocení plnění plánu oproti skutečné trase

 

Monitoring vozidel 

TRACKING přehledně porovnává a průběžně vyhodnocuje, jak se plán trasy shoduje se skutečnou jízdou.

Zajišťuje online monitoring pohybu vozidel. Systém zpracovává a vyhodnocuje data z GPS mobilních jednotek umístěných ve vozidlech. 
Jednoduše porovnává, jak se plánované události na trase setkávají se skutečností. Umožňuje online nebo zpětně zobrazit a vyhodnotit, kde se vozidlo aktuálně nachází versus kde se podle plánu mělo nacházet. Přehledně upozorňuje na odchylky skutečnosti od plánu. 

Díky GPS měření skutečnosti, např. přesné pozice adresy vykládky, která vždy nemusí odpovídat zadané adrese doručení, je možno zpřesňovat také vstupní data pro následující plánování. 

Další funkce

Vyhodnocení servisní úrovně/návštěv zákazníků
Vybrané hodnoty jsou pro kontrolu k dispozici na pracovní ploše dispečera, obchodního manažera nebo v reportech. Jedná se například o dodržení pořadí zastávek, zavezení všech zastávek, dodržení plánovaného času návštěvy a časového okna.

Porovnání plánované a skutečné trasy 
Skutečné trasy změřené GPS jednotkami jsou na mapě zobrazeny liniově nebo bodově.

Dodržení průběhu plánované trasy 
Plánované a skutečné trasy je možné zobrazit současně. Trasy lze detailně prokreslit na silniční síť pro kontrolu plnění průběhu trasy. Detailní údaje o trasách jsou v přehledné tabulce.
 
Dodržení času závozu
Dodržení plánů kontroluje dispečer z pracovní plochy. Dispečer je upozorněn na odchylky od plánu, např.na pozdní příjezd k zákazníkovi.

Dodržení času návštěvy
Údaje o trase je možno exportovat k dalšímu zpracování do volitelných formátů. Jedná se například o skutečný a plánovaný příjezd k zákazníkovi.

Pro vyhodnocování servisní úrovně jsou využívány reporty pro vyhodnocení zvolených parametrů závozu.
Mezi sledované hodnoty dále patří: dodržení pořadí zastávek, zavezení všech zastávek a další individuálně nastavitelné parametry.
 

Další moduly