Carmanagement

              Správa, evidence, náklady a dostupnost vozového parku

 

Správa údajů o vozidlech

CARMANAGEMENT je určen pro správu vozového parku a manipulační techniky. Sleduje a zpracovává informace o vybavení, stavech, vlastnostech, provozu, pojištění a spotřebě vozidel. Systém umožňuje:

Operativní správu vozidel:

- zadávání dat o vozidlech a řidičích
- evidenci dokumentů k vozidlu – TP, smlouvy, fotodokumentace


Evidenci a přípravu dokumentů:

- doklady STAZ
- předávací protokoly, žádanka na opravu vozidla
- umožňuje vkládání libovolných dokumentů k vozidlům

 

Náklady a nasazení vozidel

Sledování termínů nasazení a výpadků vozidel:
- evidence plánovaných výpadků, servisních prohlídek 
- evidence servisních prohlídek

Sběr dat o skutečném provozu vozidla: 
- import tankování v digitální formě od prodejců
- evidence oprav a údržby 

Reporting nákladů:
- přehledný reporting, např. report nákladů a výnosů jednotlivých vozidel, normované náklady, aj.

Další funkce

Záznamy o stavu, provozu, výkonu a nákladech vozidel jsou průběžně k dispozici na webovém portále a jednoduše přístupné pro uživatele. Součástí systému je přehledný reporting, např. report nákladů a výnosů jednotlivých vozidel, normované náklady, aj.
Systém zároveň funguje jako kalendář pro plánování termínů nasazení a údržby vozidel. Sleduje termíny, plánované výpadky, servisní prohlídky, apod.
Elektronická evidence informací: technické průkazy, pojistné a leasingové smlouvy, vybavení vozidel, fotodokumentace, záznamy o nehodách.
Sledování termínů: technické prohlídky, výměny provozních kapalin, školení řidičů.
Reporting o stavu a ekonomice: výstupy v xls, csv, pdf, Tisk formulářů (daně, STAZ).

Další moduly