Distribuční centra

      Optimální rozmístění distribuční sítě a návrh distribuční koncepce

 

Poradíme Vám, jak zoptimalizovat vaši distribuci

Podpoříme Vás poradenstvím při analýze a optimalizaci vašich přepravních procesů - bez ohledu na to, zda jde o plánování tras, optimalizaci umístění dep nebo další strategická témata, jako např. rozhodnutí, zda si ponechat vlastní dopravu nebo přejít na rozvoz externími dopravci. 
Společně s Vámi vypracujeme výsledek, který Vám umožní rozhodovat se na základě faktů, snižovat náklady, zlepšovat kvalitu zákaznického servisu a zvyšovat produktivitu.
Sestavení analýzy nabízíme jako službu. Nemusíte pořizovat licence software, zaškolovat personál a pořizovat hardware. Výstupy analýzy jsou určeny pro Vaše strategická rozhodnutí a výběrová řízení na TMS, přepravní a skladovací (3PL) služby, apod.

... kam optimálně rozmístit vaše distribuční centra 

Pro výpočty využijeme vaše data a náš unikátní strategický nástroj STANDORT, kterým zanalyzujeme historické informace a na jejich základě navrhneme optimální teritoria. Systém umožní analyzovat a modelovat optimální počty a umístění distribučních center a vypočíst optimální přiřazení dodacích míst distribučním centrům … a to vše při splnění kapacitních a zákaznických požadavků a minimálních nákladů.

Výsledky analýzy Vám zodpoví např. tyto dotazy: 
- Která distribuční centra se vyplatí zrušit či přemístit?
- Kde je vhodná lokace optimálních distribučních center?
- Jaké je optimální přiřazení odběratelům distribučním centrům?
- Jaký je optimální počet distribučních center a skladů?
- Kam umístit nové DC?
- Jak optimálně kombinovat vlastní a smluvní sklady?
- Z jakého depa zavážet odběratele ?
- Jak se budou vyvíjet náklady na odběratele, pokud se v dané oblasti zvýší / sníží počet zavážených odběrních míst? 

... jak zajistit včasné a optimální rozvozy 

Součástí Distribuční koncepce může být také analýza dalších oblastí, ve kterých předpokádáte rezervy. Jedná se např. o plánování rozvozových tras.

Výstupy analýzy Vám dají odpovědi např. na tyto dotazy:
- Kolik Vás aktuálně stojí doprava? Co toto číslo znamená?
- Jaké jsou optimální náklady na vaše denní trasy?
- Můžete ušetřit kilometry? Můžete ušetřit vozidla?
- Můžete optimalizovat nasazení řidičů?
- Jaký je vhodný poměr vlastní a smluvní dopravy?
- Vyplatí se investovat do obnovy vozového parku?
- Jaká vozidla typově zvolit?
- Můžete upravit závozové časy, např. pro vybranou klientelu?
- Jak naplánovat sezonní výkyvy?
- Kteří odběratelé jsou ztrátoví?

Další oblasti poradenství 

Simulace umístění dep
Scénáře jsou navrženy prostřednictvím simulace umístění dep se zohledněním skutečných skladů a výrobních závodů; dle potřeby zákazníka jsou simulována libovolná zadání, např. fixní depa – nelze přemístit, variabilní depa – možno přemístit nebo zrušit, nová depa – návrh umístění, apod.

Individuální nastavení parametrů pro propočet nákladů
Vzdálenost, frekvence závozů, doba jízdy, dynamické nákladové faktory nebo fixní náklady: máte možnost vlastního nastavení a prioritizace parametrů hodnocení.

Nejlepší výsledek 
Otestujeme vliv vstupních parametrů na výsledné náklady. Můžeme simulovat libovolný počet scénářů umístění, dokud nenajdeme pro Vás nejlepší řešení.
Optimální přiřazení odběratelů depům
Výpočet optimálního přiřazení odběratelů depům, vliv změny umístění depa na optimální přiřazení, apod. Zjistíme, ze kterého místa mohou být vaši zákazníci optimálně zaváženi bez provozních omezení a bez omezení zákaznického servisu.

Scénáře různých variant umístění dep
Při plánování otestujeme různé varianty a poté je porovnáme. Simulujeme libovolný počet scénářů umístění, dokud nenajdeme nejlepší řešení.

Vliv změn v distribuční síti na závoz odběratelů
Výsledky návržených změn lokací dep prověříme také přímo při plánování tras. Potvrdíte si tak očekávaný vliv změn na náklady a na zákaznický servis.
 

Další moduly