Úpravy systému, integrace do ERP a WMS,
mobilní terminály, GPS jednotky

Kromě řešení „na klíč“ vám PLANTOUR poskytne také možnost rozšíření systému o další komponenty, úpravy a nové funkce na základě vaší situace a specifických potřeb. Součástí nabídky našich služeb jsou dále: 
 
  • Integrace do ERP a WMS systémů, které již používáte
  • Terminály pro PLANTOUR mobile
  • GPS mobilní jednotky 

Integrace PLANTOUR s ERP

Součástí implementace je vždy také integrace PLANTOUR do prostředí zákazníka. S primárními ERP systémy si PLANTOUR automaticky předává vstupní data (objednávky, adresní data vykládky, vozidla, řidiče, apod.). Na základě procesní potřeby zákazníka jsou výsledky optimalizace předávány zpět do ERP k dalšímu zpracování (např. vychystání objednávek ve skladu, apod.).

PLANTOUR lze integrovat do všech ERP systémů využívaných v Čechách a na Slovensku. Uvádíme příklady - pokud Vašeho dodavatele v příkladech nenaleznete, rádi Vám informaci doplníme osobně.
 
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Integrace PLANTOUR s WMS

Součástí implementace PLANTOUR je i jeho komunikace se systémy pro řízení skladu Warehouse Management System (WMS).
PLANTOUR zasílá do WMS informace o naplánovaných trasách. Úkolem WMS je naplánovat materiálový tok skladem s ohledem na naplánované trasy a pořadí vykládky u zákazníků. 

PLANTOUR jsme propojili s WMS např. od níže zobrazených společností: 
 
logo
logo
logo
logo
logo

Terminály pro PLANTOUR Mobile

Aby řidiči na trasách mohli samostatně vyřídit předepsané úkony, jsou vybaveni mobilními terminály s mobilní aplikací PLANTOUR Mobile. 

Řidiči s terminály snadno a rychle zvládnou platby kartou, práci podle seznamu doručovaného zboží, skenování dokladů, podepisování zákazníkem, tisk faktur a dokladů, fotodokumentaci nebo evidenci palet a obalů.

PLANTOUR Mobile je možno provozovat na široké škále mobilních terminálů a chytrých telefonů s operačním systémem Android, jejichž řada se neustále rozrůstá. Mezi příklady terminálů a chytrých telefonů patří modely firem: 
 
logo
logo
logo

GPS mobilní jednotky

GPS mobilní jednotky od našich partnerů využívá náš modul TRACKING pro monitoring vozidel a jejich stavů (teplota, spotřeba, aj.).

TRACKING zpracovává a vyhodnocuje data z GPS mobilních jednotek. Jednoduše zároveň porovnává, zda se plánované činnosti setkávají se skutečností.

Modul TRACKING rovněž umožňuje online nebo zpětně zobrazit a vyhodnotit aktuální stav versus plánovaný cíl, výjimky na  trase, výkon řidiče, vykonaná doručení, a další hodnoty.

Loga partnerů, kteří jsou našimi dodavateli GPS jednotek, uvádíme níže:  
 
logo
logo
logo
logo
logo