Ekonomika

Vyhodocení kvalitativních a kvantitativních ukazatelů distribuce

 

Přehled a hodnocení kvality distribuce

Ekonomika poskytuje přehled a hodnocení kvalitativních a kvantitativních ukazatelů distribuce. Mezi sledované údaje patří náklady na jednotlivá vozidla, náklady na jednotlivé dopravce, nákladovost závozu zákazníků podle zvolených kritérií, rozložení nákladů podle jednotlivých distribučních center nebo vytížení dopravy za zvolené období.
 

Hodnocení bezpečnosti a nákladů

Modul nabízí funkce jako hodnocení bezpečnostních údajů (informace o událostech na trase – zastávky mimo plán, aj.), vyhodnocení ekonomických údajů (náklady na trasu, náklady na závoz odběratele, odvezené množství, fakturovaná částka, výnos nebo ztráta trasy, aj.) nebo sledování ukazatelů pro hodnocení výkonů řidičů a další nastavitelné podklady a vyhodnocení zvolených parametrů distribuce.
 

Další funkce

Hodnocení statistických údajů z průběhu tras: celkové km, doby řízení i nakládek a vykládek, počty zastávek a tras, čekací doby, odvezené množství, palety.

Hodnocení kvalitativních údajů: dodržení časových oken, dodržování plánu, velikost odchylky za vozidlo, řidiče, dopravce.

Hodnocení bezpečnostních údajů: informace o událostech na trase – zastávky mimo plán, aj.
Vyhodnocení ekonomických údajů: náklady na trasu, náklady na závoz odběratele, odvezené množství, fakturovaná částka, výnos nebo ztráta trasy, aj.

Sledování ukazatelů pro hodnocení výkonů řidičů – výpočet podkladů pro mzdy a diety řidičů podle: absolvovaných tras, najetých kilometrů, celkové doby na trasách, počtu vykládek, odvezeného množství v kg.

Další moduly