MAPSERVICES
Plánování tras jako služba

Potřebujete rychle přeorganizovat vaše rozvozy? Software pro plánování tras považujete za zbytečně rozsáhlý a na jeho zavedení nemáte čas a kapacity? Pak máme řešení také pro Vás.

S naší novou službou MAPSERVICES můžete začít s plánováním a optimalizací tras hned zítra. Není potřeba žádné propojení na vaše ostatní firemní systémy, žádná implementace, žádné školení. K webové službě MAPSERVICES se jednoduše kdykoliv připojíte z vašeho prohlížeče a plánujete optimální trasy.

Co všechno získáte

Plán trasy
Plán trasy
Naplánování trasy s automatickou validací adres, CO2-emise, informace o mýtu, výpočet nákladů na přepravu.
Optimalizace oblastí
Optimalizace oblastí
Vizualizace oblastí a adres, výpočet ukazatelů pro stanovení referenčních lokací (např. depo).
Optimalizace tras
Optimalizace tras
Optimalizace tras v přehledné webové aplikaci s profesionálními algoritmy, jednoduchý import dat (např. z excelu).

A celou řadu dalších funkcí

 • Propočet tras v předem definovaném pořadí
 • Optimalizace pořadí zastávek na trase 
 • Výpočet a plná optimalizace tras
 • Vizualizace oblastí a adres v různých barvách
 • Vytváření uživatelsky definovatelných polygonů (výběr oblasti na mapě)
 • Definice oblastí na základě kumulace struktur oblastí, jako jsou PSČ nebo administrativní oblasti (např. města, kraje atd.)
 • Jednoduché určení vzdálenosti a trasy na základě adres nebo souřadnic
 • Výpočet s předdefinovanými rychlostními profily pro nákladní a osobní vozidla
 • Zohlednění parametrů specifických pro nákladní vozidla
 • Stanovení trasy, vzdálenosti, doby jízdy a informaci o mýtu
 • Stanovení nejrychlejší, nejkratší nebo nákladově nejefektivnější trasy na základě nákladů na km a čas
 • Výpočet z bodu do bodu nebo komplexní vektorové a distanční matice
 

S jakými vstupními daty pracujeme

Objednávky
Název pole Povinné Vzor Popis
Číslo objednávky Ano AB123456 Id v rámci systému ERP, PK pro PLANTOUR
Adresa nakládky Ano Durychova 101, Praha 4, 14200 Adresa naložení objednávky
Adresa vykládky Ano Havlíčkova 350, Rakovník, 26901 Adresa vyložení objednávky
Počet palet Ne 2 Počet palet na kterých je zboží naložené
Váha (kg) Ne 45 Váha přepravovaného zboží
Objednávka je aktivní (yes, no) Ne yes Údaj, zda je/není objednávka aktivní
Číslo rámcové trasy Ne 2 Přiřazení zastávky na existující rámcovou trasu
SPZ vozidla Ne 4SP9447 V případě požadavku na přepravu konkrétním vozidlem
Pořadí nakládky Ne 3 Pořadí, v jakém mám být zásilka naložena
Pořadí vykládky Ne 3 Pořadí, v jakém mám být zásilka vyložena
Nakládka od (h:mm, hh:mm) Ne 6:00 Čas od kdy lze nakládat
Nakládka do (h:mm, hh:mm) Ne 9:00 Čas do kdy lze nakládat
Vykádka od (h:mm, hh:mm) Ne 8:00 Časové okno pro vykládku od
Vykádka od (h:mm, hh:mm) Ne 15:30 Časové okno pro vykládku do
Trvání nakládky (v minutách) Ne 10 Čas strávený na nakládce
Trvání vykládky (v minutách) Ne 25 Čas strávený na vykládce
Další Ne   Například název firmy
Vozidla
Název pole Povinné Vzor Popis
SPZ vozidla Ano 4SP9447 SPZ vozidla 
Typ vozidla Ano LKW LKW - nákladní, PKW - dodávka
Výjezdní adresa Ano Havlíčkova 350, Rakovník, 26901 Adresa výjezdního depa
Cílová adresa Ano Havlíčkova 350, Rakovník, 26901 Adresa cílového depa
Čas výjezdu vozidla Ne 2568 Čas výjezdu vozidla
Čas dokončení jízdy vozidla Ne 45 Čas dokončení jízdy vozidla
Počet palet Ne 10 Počet aplet, které lze na vozidlo naložit
Nosnost (kg) Ne 1400 Nosnost vozidla
Délka (cm) Ne 500 Celková délka vozidla
Výška (cm) Ne 300 Výška vozidla
Šířka (cm) Ne 220 Šířka vozidla
Celková váha (kg) Ne 3500 Celková hmotnost vozidla
Náklady / h (EUR) Ne 10 Náklady / h (EUR)
Náklady / km (EUR) Ne 0,50 Náklady / km (EUR)

Nebo chcete plánovat trasy přímo ve vašem ERP nebo TMS? 

Potřebujete přímo ve vaší aplikaci plánovat trasy? MAPSERVISCES je možné využít i pro tento váš záměr.

Integrací služby MAPSERVICES prostřednictvím zabezpečeného rozhraní REST API z cloudu získáte profesionální optimalizaci tras jako další funkci přímo ve vašem ERP nebo TMS systému. 

K vizualizaci dat na mapě se používají adresy URL. Celé připojení je šifrováno přes SSL a zabezpečeno pomocí ověření OAuth2. Použitím tohoto současného nejmodernějšího standardu je možná jednoduchá integrace do vašeho aplikačního prostředí.

Dostupnost a úroveň zabezpečení služby

Dostupnost služby hostingu (SaaS) je garantovaná na úrovni 99,99%. Spolehlivost datového centra: naše datová centra jsou navržena tak, abychom mohli aplikace, včetně dat, přepínat automaticky, poloautomaticky nebo ručně z jednoho datového centra do druhého datového centra. To nám umožňuje nabízet vysokou úroveň dostupnosti a spolehlivosti.

 
 • Plné backup zabezpečení na záložní datové centrum 
 • Zabezpečený režim zpracování, správy a provozu dat zákazníka
 • Zabezpečená komunikace mezi zákazníkem a datovým centrem
 • Duální napájení a nouzové napájení IT systémů a redundantní napájení technického vybavení budovy
 • Redundantní systémy chlazení a klimatizace
 • 24/7 bezpečnostní a provozní řídící středisko na místě
 • Řízení přístupu pomocí bezkontaktní čipové karty a PIN nebo biometrických funkcí
 • Plynulé video sledování dveří a vchodů s automatickým alarmem vniknutí
 • Monitorování všech infrastrukturních systémů kritických pro selhání v centrálním systému správy budov