Rampy

  Řízení slotů nakládky a vykládky na rampách

 

Plánování a koordinace nakládky a vykládky na rampách 

Rampy jsou často úzkým místem při plánování času výjezdu vozidla na trasu. Proto jsme před vlastní plánování tras v PLANTOUR předřadili modul pro řízení časových slotů nakládky na rampách

Systém umožňuje jednoduchým způsobem plánovat a koordinovat nakládky i vykládky na rampách.  

Je možné plánovat nakládky jak tras plánovaných v PLANTOUR, tak i jiné pravidelné i mimořádné nakládky jako např. převozy z depa na depo.

Další funkce

Časové využití ramp je graficky znázorněno v rámci webového portálu, se kterým pracuje plánovací dispečer.
Obsazenost jednotlivých ramp je možno uživatelsky jednoduše editovat také funkcí drag-and-drop.
 

Další moduly