PLANTOUR mobile

Mobilní podpora pro řidiče v terénu, která podporuje úkony u zákazníka

 

Pravá ruka řidiče

Přímo v mobilu má řidič elektronický plán rozvozu a svozu a detailní informace o zákaznících a přepravovaném zboží. S podporou navigace je řidič navigován ke každému zákazníkovi po trase, optimálně naplánované dispečerem v PLANTOUR.

Řidič má v terminálu k dispozici detailní informace o  místě vykládky u odběratele. Na zastávce má možnost vytvořit daňový doklad. Daňový doklad je možné vytisknout na termo tiskárnu připojenou přes bluetooth k mobilnímu zařízení. 

Na trase je možno sledovat různé předvolené události, které jsou automaticky předávány pro další zpracování do centrální aplikace na dispečink. Řidič jednoduše potvrzuje např. čas příjmu zboží, čas vykládky a další události, které chcete sledovat v rámci kontroly kvality závozu a zákaznického servisu. 

Informace průběžně zasílané na  dispečink umožňují podporu proaktivního servisu zákazníkům, včasné reakce na  odchylky při neplnění trasy nebo mimořádné situace na  trase. Zároveň jsou podkladem pro hodnocení kvality plnění podmínek závozu ze strany vlastních řidičů nebo smluvních dopravců. 

Platba kartou je dnes základ

PLANTOUR Mobile má řadu funkčností, v dnešní době je však zásadní možnost plateb kartou za doručené zboží. V případě dobírky má řidič v PLANTOUR Mobile informaci o příslušné částce za zboží a způsobu jejího výběru, standardně hotově nebo platební kartou. Po úhradě je evidováno potvrzení platby, řidič má v terminálu jednoznačné a přehledné informace o stavu plateb. Klient obdrží potvrzení o platbě na e-mailovou adresu nebo formou papírového dokladu vytištěného přímo při předání na mobilní tiskárně.

Systém také umožňuje evidenci pohybu obalů. Získáte tak transparentní přehled o obalovém kontu v průběhu celého distribučního cyklu.  

PLANTOUR Mobile je připraven pro elektronickou evidenci tržeb. Informace o tržbě je odesílána v okamžiku uskutečnění finanční transakce datovou zprávou přímo z PLANTOUR Mobile na Finanční správu. Fiskální identifikační kód (FIK) registrované platby je automaticky doplněn na daňový doklad.

Funkce mobilní aplikace

1
Zobrazení seznamu doručovaného zboží
2
Podepisování zákazníkem
3
Platba kartou
4
Tisk dokladů
5
Evidence palet a obalů
6
Skenování čárových a QR kódů
7
Fotodokumentace
8
Volitelný typ terminálu

Další funkce

Mobilní aplikace je přímo integrována s dispečerským software pro plánování tras PLANTOUR. Veškerá data se automaticky zapisují přímo do PLANTOUR, kde pak dojde k jejich dalšímu zpracování a vyhodnocení. Např. pořízené fotografie a další informace o odběrateli získané v terénu se stanou součástí jednotných kmenových dat. PLANTOUR Mobile je možno propojit a synchronizovat s  primárním ERP systémem zákazníka nebo manažerským IS. 
Aplikace byla vyvinuta speciálně pro smartphony (chytré telefony) s dotykovým displejem, které se staly populárními díky jednoduchému a intuitivnímu používání. Pro navigaci v aplikaci jsou použity přehledné prvky, které vedou k požadovaným informacím bez nutnosti psaní a klikání.
Uživatelské rozhraní je pro řidiče jednoduše ovladatelné a přizpůsobené pro ovládání prstem.

Další moduly