Synergie zkušeností přináší inovace v logistice

Synergie zkušeností přináší inovace v logistice

26. 10. 2023

Synergie mezi technologickými zdroji firmy DIGITECH, praktickými zkušenostmi dopravce MD logistika a akademickým výzkumem Univerzity Pardubice, je díky kombinaci znalostí a zkušeností ideálním základem inovací v logistice.

Tato již dlouholetá spolupráce kombinuje technickou odbornost firmy DIGITECH se znalostmi a zkušenostmi dopravní firmy MD logistika a akademickými zdroji Univerzity Pardubice. Naším společným cílem je průběžně vyvíjet komplexní softwarové řešení, které je schopno automatizovat a optimalizovat přepravu zboží jako klíčovou část logistického řetězce.
 
DIGITECH má po desetiletí klíčové kompetence v oblasti plánování a optimalizace dopravy, a to jak s produkty pro plánování tras, tak ve vývoji. Úlohy spojené s plánováním trasy jsou různorodě složité, řešení vyžaduje výkonné algoritmy, aby bylo možné poskytnout optimální plány tras v krátkém výpočetním čase pro různé případy použití, různě velké flotily, množství a skladbu objednávek. Ve spolupráci s univerzitními programátory vyvíjíme nové algoritmy pro specifické aspekty plánování sítě.
 
MD logistika disponuje vozovým parkem s 250 nákladními vozidly a zaměřuje se na přepravu zboží v různých teplotních režimech, suché, chlazené, mražené. Dopravce poskytuje distribuční přepravy v rámci České republiky a Slovenska i mezinárodní dopravu po celé Evropě.
 
Praxe ukázala, že nad rámec rychlejší a snadnější optimalizace tras a průběžné informovanosti o úkonech řidičů, přináší softwarové řešení další konkrétní benefity, které šetří kapacity, čas, náklady a zlepšují zákaznický servis dopravce. Např. snadnější hlídání výkonu řidičů, optimální obsazenost nákladového prostoru, úsporu času a nákladů díky plánování přepřahů mezi depy centrálních skladů, znalost předběžných nákladů, přesná informovanost o stavu závozů.
 
Na základě informací a dat z logistické praxe umožňuje systém řešit nejen denní operativu ale také analyzovat a odhalit budoucí trendy pro volbu správné firemní strategie.
 
Řešení pro automatizaci a optimalizaci přeprav podporuje plnění podmínek zákaznického servisu, jehož důležitost se také odráží v mottu MD logistiky „Každý zákazník je pro nás ten nejdůležitější“.