PLANTOUR ve Steelcase

PLANTOUR ve Steelcase

Logistické společnosti
Naše konkurenční výhoda: PLANTOUR 
Steelcase
„Použitím volné optimalizace tras jsme zvýšili využití vozidel o 25 procent.“ 
Již v roce 1999 se společnost Steelcase Werndl AG rozhodla nasadit pro plánování tras PLANTOUR. Připojení k ERP systému SAP® proběhlo v další fázi projektu v roce 2001. Rozhodnutím pro nasazení softwarově podporované optimalizace tras měl být automatizován proces plánování tras, který byl do té doby manuální. Dalšími kritérii bylo stanovení přesných časů dodání pro koncová odběrní místa a doby vykládky s přihlédnutím ke skutečně přepravovanému objemu.

Dnes pracují v centrálním oddělení plánování tras ve Schiltigheimu poblíž Štrasburku čtyři dispečeři. Každý den plánují trasy přibližně pro 7 distribučních center v Německu a Francii, cca. 30 tras na DC. Rozvoz zboží probíhá prostřednictvím smluvních přepravních společností. Data objednávek jsou přenášena do PLANTOUR ze systému SAP® pomocí automatické výměny dat. S pomocí optimalizace tras je vytvořen denní plán pro následující týden. Všechny potřebné požadavky, jako je den dodání, časová okna a optimální vytížení vozidla, jsou při výpočtu optimálních tras automaticky zohledněny. Vzhledem k tomu, že se vozidla přepravců nemusí vracet do domovského depa, plánují se v Steelcase otevřené trasy. Systém ho podporuje operativní úpravy dispečerem bud graficky nebo uživatelsky oblíbenou funkcí drag & drop. 

„Dispečeři Plantour akceptovali. Rozhodnutí nasadit PLANTOUR bylo pro Steelcase správné, protože investice se amortizovala do jednoho roku. Každoroční úspora přepravních nákladů je ve výši 250 000 eur.“

Jörg Meisinger
Manažer projektu - Steelcase International