SpeedCHAIN - představíme unikátní systém pro řízení přepravy zboží v teplotních režimech

SpeedCHAIN - představíme unikátní systém pro řízení přepravy zboží v teplotních režimech

10. 5. 2021
DIGITECH ve spolupráci se společností MD logistika, a.s. a Univerzitou Pardubice připravuje unikátní logistický systém, který umožní inteligentní řízení přepravních toků zboží ve všech teplotních režimech (suchý, chlazený, mražený). Systém bude založený na principu modelu Hub and Spoke. 

Výsledky našeho unikátního vývoje Vám představíme na konferenci SpeedCHAIN, která se bude konat 7.-8. září 2021. 

Těšíme se na setkání!
 
V rámci spolupráce tří subjektů, IT firmy, poskytovatele logistických služeb a zástupců akademické sféry, je realizován projekt kombinující výzkum a vývoj za účelem jeho přímé aplikace a ověřování v praxi. Výsledky našeho projektu představí zástupce společností MD logistika, paní Kačírková, na konferenci SpeedCHAIN. 

SpeedCHAIN je již 15 let zárukou pro špičkový odborný program, bohatý společenský zážitek i unikátní networkingový rozměr. Stal se komunikační a společenskou platformou pro setkávání nejvýznamnějších osobností české, evropské a globální logistiky.

Těšíme se, že se brzy setkáme se všemi, který stejně jako nás baví inovovat logistiku!